Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping , maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien je teruggave van het volledige aankoopbedrag wenst, dien je de goederen in nieuwstaat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking terug te sturen. Onder nieuwstaat wordt verstaan dat de band en de velg niet op elkaar gebalanceerd en/of gemonteerd mogen worden. Hierdoor verliest het product zijn nieuwwaarde.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. De kosten hiervan hangen af van de verzender, de grootte die de pakketten hebben die je terugzendt en het gewicht hiervan. Bedrijven die dit soort diensten verlenen zijn DPD, PostNL, DHL en GLS. Elke aanbieder hanteert andere kosten voor het opsturen van een pakket. Daarnaast is het ook mogelijk om een koerier voor je in te plannen en de producten bij je thuis af te laten halen. Ook hiervoor dient eerst een prijs opgevraagd te worden bij de koerier.

De directe kosten van het weigeren van een pakket aan de deur komen ook voor eigen rekening. De kosten hiervan zijn € 8,50 per pakket.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Je mag het product dus hanteren en inspecteren zoals je dat in de winkel ook zou doen. Er mag dus geen combinatie gemaakt worden van de producten, bijvoorbeeld een band mag niet om een velg gemonteerd worden. Hierdoor verliest het product zijn nieuwwaarde.

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten respectievelijk verkoop op afstand (deze regel geldt niet voor verkoop vanuit de showroom!). Bandenshop zal hierbij uitleggen wat het herroepingsrecht precies is. Er is soms nogal wat verwarring over de rechten die je als consument hebt. Een aantal consumenten staan erop dat zij na gebruik van een paar velgen / autobanden nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas (voor jou) werkt het niet zo.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heb je als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals je dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals je dat in de winkel ook zou mogen. Zolang je als klant echter nog niet besloten hebt het product te houden, mag je het product weliswaar proberen, echter niet gebruiken. Als je een velg gekocht hebt mag je de velg voorzichtig voor de auto neerzetten, om een beeld te krijgen hoe de velg bij de auto staat. De velg mag dus niet op de auto gemonteerd worden.

Voorbeeld

Een kledingstuk mag men passen, maar mag het niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, maar men mag er geen was mee draaien. Schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Dit betekent dat je een paar velgen / banden mag bekijken en/of uitpakken, net als in de winkel. Je mag de de banden / velgen echter niet onder je auto plaatsen en uitproberen c.q. niet gebruiken! Mocht je toch de banden / velgen monteren/gebruiken, dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Gebruik maken van het herroepingsrecht

Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht dan doe je dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Nadat je ons hebt laten weten dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht, heb je nog 14 dagen om het product terug te sturen.

Let op. Heb je gekozen om een compleet gebalanceerd en gemonteerd set thuis te ontvangen en wil je dit retourneren? Dan zal Bandenshop waardevermindering in rekening moeten brengen, omdat deze banden en velgen nu behoren tot de categorie Demo product. De banden en velgen worden immers speciaal voor jou gemonteerd en verliezen hiermee hun nieuwstaat. Als je de compleet set toch wilt retourneren is het belangrijk dat je duidelijk aan Velgenshop doorgeeft dat het gaat om een compleet set, zodat wij jou over de waardevermindering kunnen informeren voordat je een definitieve beslissing hebt gemaakt.

Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

Indien je een product koopt en je bent er niet zeker van dat je het product wilt houden dan raden wij je aan voorzichtig om te gaan met het product en de verpakking. Indien je namelijk wel gebruik maakt van je herroepingsrecht dien je als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

De artikelen dienen, indien redelijk mogelijk, ongebruikt, onbeschadigd te worden geretourneerd. Tevens vragen wij je vriendelijk de originele factuur, pakbon of aankoopbewijs bij te sluiten. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Wij zullen het volledige aankoopbedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug storten. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de goederen hebben ontvangen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Bij een ongefrankeerde of rembours zending naar Bandenshop, kunnen wij kosten in rekening brengen.

Klantenservice

Bij Bandenshop draait alles om tevreden klanten. Mocht je echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kun je jouw vraag richten aan onze klantenservice per e-mail of via telefoonnummer 0900 - 222 1 222. Heb je reeds een bestelling geplaatst? In dat geval kun je bellen naar het gratis doorkiesnummer. Dit nummer wordt vermeld in de bevestigingsmail die je van Bandenshop hebt ontvangen.

BandenShop.nl B.V.
Simon Stevinstraat 1
3291 CA Strijen
Nederland