Voor alle artikelen die je bij Bandenshop koopt, geldt de wettelijke garantie vanaf het moment van levering. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie (bij banden bijvoorbeeld en bij velgen vaak op de lak).

Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Een product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Zo dient een PC een in ieder geval jaar of drie mee te gaan en mag een wasmachine geen kleding vernielen.

Garantie bij banden

Een band is een gebruiksartikel en heeft een wettelijke garantie als er sprake is van een fabrieksfout. Bij een fabrieksfout kan er gedacht worden aan hoogteslag of een hoge onbalans. Dit zijn fouten die bij de eerste montage van een band of aan het begin van de gebruiksperiode aan het licht komen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als dit het geval is zodat wij de garantieprocedure direct kunnen starten bij onze leverancier.

Wat valt er niet onder garantie bij banden?
Banden worden (vaak) langdurig gebruikt wat resulteert in slijtage. Er zijn daarom een aantal uitsluitingen van beschadigingen die niet onder de wettelijke garantie vallen:

  • Beschadigingen die veroorzaakt zijn door fouten bij uitlijning / (de)montage. Bijvoorbeeld onregelmatige slijtage van de banden etc..
  • Beschadigingen die veroorzaakt zijn door rijden met een onjuiste bandenspanning, vooral een te lage bandenspanning. Bijvoorbeeld: bult op de band, slijtage aan het loopvlak of wangen, klapband etc.
  • Beschadigingen die veroorzaakt zijn door een slechte rijtechniek of onderhoud. Bijvoorbeeld: beschadigingen aan het karkas, scheur in band, een lekke band, stoeprandschade etc.
  • Beschadigingen die veroorzaakt zijn door een slechte bewaring van de banden. Bijvoorbeeld droogtescheurtjes etc.

Garantie bij velgen

Ook velgen zijn gebruiksartikelen en hebben een wettelijke garantie als er sprake is van een fabrieksfout. Hierbij geldt hetzelfde als voor banden dat fabrieksfouten aan licht komen bij de eerste montage of aan het begin van de gebruiksperiode. Een fabrieksfout bij een velg kan een fout in de mal bij de productie zijn of een lekkage in de velg.

Wat valt er niet onder garantie bij velgen?
Ook velgen worden (vaak) langdurig gebruikt en hebben kans op slijtage. Uitsluitingen van de wettelijke garantie zijn:

  • Beschadigingen die veroorzaakt zijn door fouten bij (de)montage. Bijvoorbeeld door gebruik van slaglood, plaatsen van ventielen, beschadiging door monteer/balanceermachine etc.
  • Beschadigingen die veroorzaakt zijn door een slechte rijtechniek of onderhoud. Bijvoorbeeld: stoeprandschade, scheur in de velg, oxidatieplekken op (gepolijste) velgen, opslag schade etc.
Wij raden aan om tijdens de wintermaanden niet met gepolijste velgen te rijden. De gepolijste delen van een velg zijn kwetsbaar en in combinatie met pekel en zout kan hier gemakkelijker oxidatie op ontstaan. Daarnaast raden wij het aan om de gepolijste velgen niet schoon te maken met een hogedrukreiniger en/of velgenreiniger. Dit kan agressieve stoffen bevatten die de velgen aantasten.

Garantieclaim melden

Stuur een mail naar [email protected]. Vermeld in deze mail jouw ordernummer, foto’s en een omschrijving van de klacht. Bandenshop zal jouw mail binnen 2 werkdagen in behandeling nemen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om de claim te beoordelen a.d.h.v. het fotomateriaal. Dan zal het product afgehaald worden voor onderzoek. Dit kan tot 2 maanden in beslag nemen.

Uitkomst van claim

Een claim wordt altijd beoordeeld door de leverancier/producent, wij hebben hier geen invloed op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomst van een claim. Als de claim geaccepteerd is zal er zo spoedig mogelijk een vervangend product verstuurd worden. Indien de band/velg je besteld hebt niet meer op voorraad is wordt er gezocht naar een vervangend alternatief van dezelfde prijsklasse.

Neem bij onduidelijkheden contact op met ons via het gratis doorkiesnummer in de orderbevestiging of via ons ticketsysteem.